16 Ekim 2007

Referanduma hazır mıyız?

ile Savaş Yaşar

Referandum 2007Evet hafta sonu referandum var. Referandum nedir biliyor muyuz bakalım? Geleceğimize yön verecek bu olaya millet olarak katılmamız gerekiyor.

Referandum nedir?
Referandum (latince referendum) genelde anayasa değişikliği, yasaların kabulu ve ya çok önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Referandumda halkın iradesi idareye doğrudan doğruya yansımakta olup doğrudan demokrasi’nin güzel bir örneğidir. (1)

İşte demokrasinin bize verdiği en doğal hakkı kullanmak için hafta sonu hiç kimsenin davetini beklemeden sandıkların başında yerimizi alalım.

Peki referandumda neye evet ya da hayır diyeceğiz onları bilmeden sandık başına gitmemizin bir manası olmaz şüphe yok. Anladığım kadarıyla listelemeye çalışacağım. Yanlışım olursa lüften düzeltin. Halka sorulan sorular kısaca:

  • Cumhurbaşkanını halk seçsin mi?.. Cumhurbaşkanı seçimlerde 5 yılda bir olsun mu? Bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilsin mi?
  • 5 yılda bir yapılan TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılsın mı?
  • Anayasamızın 96. maddesinin ilk fırkası “Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa’da başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz” olarak değişsin mi?

olarak özetlenebilir.

Neticede hafta sonunda ki referanduma katılım oranının yüksek olmasını umut ediyorum. İnşallah bir fiyasko olmaz. Hep yönetimin halkın sesini dinlemediğinden şikayet eden vatandaşlarımızın sandık başındaki görevini yapmaması anormal olur. Çok konuşup az icraat yapan siyasetçilere benzemeyelim. Ulusal meselelerimizi sadece konuşarak bir yere varamayız. Bunu oylarımızı vererek kanıtlayalım.

Kaynaklar:

  1. Referandum.org
  2. NTVMSNBC Referandum haberi