Access ile Bilgi İşlem envanteri

Bilgi Teknolojileri envanter uygulaması genel envanter uygulamalarından farklıdır. Spesifik ürünlerle ilgili daha fazla detay gerekebilir ve bu detaylar ileride problem çözme aşamasında çok fazla yardımcı...