Access ile Bilgi İşlem envanteri

ITAWABilgi Teknolojileri envanter uygulaması genel envanter uygulamalarından farklıdır. Spesifik ürünlerle ilgili daha fazla detay gerekebilir ve bu detaylar ileride problem çözme aşamasında çok fazla yardımcı olabilir. Garanti sürelerini takip etmek başlı başına bir iştir mesela. Hiçbir tarama tabanlı envanter programı size garanti tarihini vermez. Ürünün bakım anlaşması kapsamında olup olmadığını bilemezsiniz. Bunun için bilgi işlem şubeleri farklı bir envanter tutarlar ya da tutmalılar. Bu envanterde izlemelerde olmalı. Envanterdeki varlıklara ilişkin yapılan işlemler, satın alınan bayi, garanti bilgileri, kullanan personel gibi bilgiler sürekli el altında olmalı. Okumaya devam et “Access ile Bilgi İşlem envanteri”